חינוך בעזרת כלבים

התפיסה החינוכית

תפיסה חינוכית המאפשרת לנו כמחנכים להגיע אל התלמידים בדרך בלתי שגרתית. בעבודה עם הכלבים אנו משלבים מטרות עבודה שונות, החל ממטרות לימודיות דרך מטרות התנהגותיות, רגשיות וחברתיות. התוכנית רואה בכלב שותף מחנך, מקדם ומעצב.

כאוהבי כלבים ובני אדם, מדברים עם כלבים רואים בקשר הנוצר בין הילדים והכלבים פוטנציאל חינוכי עצום. לכן הצבנו לעצמנו יעד ברור:  

להוביל את שילוב הכלב במערכות החינוכיות השונות כשותף, כמקדם וכמעצב הליכים חינוכיים.

הפעלות לילדים וחינוך בעזרת כלבים ככלי עבודה חינוכי

העבודה עם הכלבים משרתת מטרות עבודה שונות, החל ממטרות לימודיות ועד למטרות התנהגותיות חברתיות ורגשיות. הכלבים מתקבלים ומקבלים את התלמידים ללא דעה שיפוטית. הקשר נוצר באופן מיידי ותוך זמן קצר הופך למשמעותי עבור התלמידים.
גישה זו מאפשרת לנו, כמחנכים, להגיע אל התלמידים בדרכים בלתי שגרתיות:

חינוך בעזרת כלבים ככלי לשינוי חברתי

חינוך בעזרת כלבים מאפשר לתלמידים לחוות הצלחה בתהליך שהם עוברים עם הכלבים.
הצלחה זו מתורגמת לעיסוק בתחומי עשייה נוספים במסגרת החינוכית ומחוצה לה ומקנה לתלמידים נורמות התנהגות חיובית ביחסיהם עם הכלב. נורמות אלו הופכות להיות חלק מהאישיות של הילדים והנערים, מחלחלות גם למערכות יחסים אנושיות ומובילות לשינוי חברתי, אישי והתנהגותי בקרב התלמידים.
במסגרת התוכנית לחינוך בעזרת כלבים אנו משתמשים בכלי העבודה המתאימים לגישה ולרוח הדברים ומלמדים את התלמידים מושגים חדשים במערכת היחסים שלהם עם הכלבים כגון זכויות וחובות, משא ומתן, מרכז עניינים, מנהיגות חיובית, בניית שגרה, דחיית סיפוקים ועוד.

הפעלות לילדים
חינוך בעזרת כלבים

מקדמים את תחום החינוך באמצעות כלבים בישראל

החל משנת 2006 מדברים עם כלבים מפתחת מערכים חינוכיים פדגוגיים מגוונים העוסקים בחינוך בעזרת כלבים ובשנתיים האחרונות משרד החינוך נעזר בנו בגיבוש מערכים חינוכיים שישתלבו במסגרות השונות. בצוות העבודה המיוחד שותפים שר החינוך, צוות מקצועי מטעמו ואנשי מדברים עם כלבים. יחד אנו פועלים לפיתוח תחום החינוך בעזרת כלבים ולהטמעתו במערכת החינוך בישראל.
שיתוף פעולה פורה זה, הניב עד כה מודלים ייחודיים, המסייעים לתלמידים לפתח ולבנות מנהיגות חיובית ומשפרים משמעותית את מיומנויות הלמידה שלהם!