חינוך בעזרת כלבים

התפיסה החינוכית

תפיסה חינוכית המאפשרת לנו כמחנכים להגיע אל התלמידים בדרך בלתי שגרתית. בעבודה עם הכלבים אנו משלבים מטרות עבודה שונות, החל ממטרות לימודיות דרך מטרות התנהגותיות, רגשיות וחברתיות. התוכנית רואה בכלב שותף מחנך, מקדם ומעצב.

כאוהבי כלבים ובני אדם, מדברים עם כלבים רואים בקשר הנוצר בין הילדים והכלבים פוטנציאל חינוכי עצום. לכן הצבנו לעצמנו יעד ברור:  

להוביל את שילוב הכלב במערכות החינוכיות השונות כשותף, כמקדם וכמעצב הליכים חינוכיים.

הפעלות לילדים וחינוך בעזרת כלבים ככלי עבודה חינוכי

העבודה עם הכלבים משרתת מטרות עבודה שונות, החל ממטרות לימודיות ועד למטרות התנהגותיות חברתיות ורגשיות. הכלבים מתקבלים ומקבלים את התלמידים ללא דעה שיפוטית. הקשר נוצר באופן מיידי ותוך זמן קצר הופך למשמעותי עבור התלמידים.
גישה זו מאפשרת לנו, כמחנכים, להגיע אל התלמידים בדרכים בלתי שגרתיות:

חינוך בעזרת כלבים ככלי לשינוי חברתי

חינוך בעזרת כלבים מאפשר לתלמידים לחוות הצלחה בתהליך שהם עוברים עם הכלבים.
הצלחה זו מתורגמת לעיסוק בתחומי עשייה נוספים במסגרת החינוכית ומחוצה לה ומקנה לתלמידים נורמות התנהגות חיובית ביחסיהם עם הכלב. נורמות אלו הופכות להיות חלק מהאישיות של הילדים והנערים, מחלחלות גם למערכות יחסים אנושיות ומובילות לשינוי חברתי, אישי והתנהגותי בקרב התלמידים.
במסגרת התוכנית לחינוך בעזרת כלבים אנו משתמשים בכלי העבודה המתאימים לגישה ולרוח הדברים ומלמדים את התלמידים מושגים חדשים במערכת היחסים שלהם עם הכלבים כגון זכויות וחובות, משא ומתן, מרכז עניינים, מנהיגות חיובית, בניית שגרה, דחיית סיפוקים ועוד.

הפעלות לילדים
חינוך בעזרת כלבים

מקדמים את תחום החינוך באמצעות כלבים בישראל

החל משנת 2006 מדברים עם כלבים מפתחת מערכים חינוכיים פדגוגיים מגוונים העוסקים בחינוך בעזרת כלבים ובשנתיים האחרונות משרד החינוך נעזר בנו בגיבוש מערכים חינוכיים שישתלבו במסגרות השונות. בצוות העבודה המיוחד שותפים שר החינוך, צוות מקצועי מטעמו ואנשי מדברים עם כלבים. יחד אנו פועלים לפיתוח תחום החינוך בעזרת כלבים ולהטמעתו במערכת החינוך בישראל.
שיתוף פעולה פורה זה, הניב עד כה מודלים ייחודיים, המסייעים לתלמידים לפתח ולבנות מנהיגות חיובית ומשפרים משמעותית את מיומנויות הלמידה שלהם!

כולנו זוכרים את עצמנו יושבים בכיתה מול מורה, לוח וגיר ומחכים לצלצול הגואל.
עכשיו, צרפו לסיטואציה זו חבר על ארבע ותקבלו תלמידים סקרנים, מלאי עניין וחדורי מוטיבציה!

שילוב מגמת לימודי כלבנות וחינוך בעזרת כלבים בתוכנית הלימודים הבית-ספרית, מאפשרים לנו כמחנכים להגיע אל התלמידים מזווית שונה. השיעורים עוסקים בנושאים הקרובים לעולמם של התלמידים ומאפשרים להם להעשיר את הידע שלהם בתחומים רבים: היסטוריה, ביולוגיה, תקשורת – כל זאת תוך לימוד חווייתי ומהנה.

התוכנית כוללת שיעורים עיוניים ומעשיים:

שיעורים עיוניים
שיעורים בהם התלמידים לומדים את הנושאים הקשורים לעולם לימודי הכלבנות תוך עמידה בדרישות והגעה להישגים משמעותיים. בזמן השיעורים ניתן דגש על הקניית הרגלי למידה, עמידה במטלות ושאיפה למיצוי הפוטנציאל הגלום בכל תלמיד ותלמידה.

שיעורים מעשיים
במסגרת ההתנסות בלימודי כלבנות מעשיים התלמידים מיישמים את החומר התיאורטי בעבודה מול הכלבים: תרגול, לימוד פקודות, אילוף כלבים וזמן איכות עם הכלבים הטיפוליים של מדברים עם כלבים. בפרויקטים שונים מיישמים התלמידים את הידע שלהם בעבודה עם כלבים נטושים בכלביות עירוניות.  

מגמת כלבנות ייחודית במסגרת החינוכית, מהווה מקור לעידוד ולחיזוק יכולות לימודיות בקרב התלמידים. הישגי התלמידים מעניקים להם תחושת ביטחון והעצמה, הבאה לידי ביטוי גם בתחומים נוספים הנלמדים בבית הספר.

מדברים עם ילדי הגן

מתי נכנסו הכלבים לחיינו?
מה היא השפה הכלבית?
מה הם החושים של הכלב?
איזה סוגי כלבים קיימים?
מה עושים כשפוגשים כלב זר?
מה הוא הכלב הטיפולי?
ומדוע הכלבים ובני האדם חברים כל כך טובים?

תוכנית מדברים עם כלבים בגן הילדים מיועדת לגילאי טרום חובה. רמת הדיון והקושי מותאמת לגיל הילדים ובכל מפגש ישתתף לפחות כלב אחד שימחיש לילדים את הנושאים המדוברים.

ניתן לבנות תוכנית עבודה המבוססת על מפגש בודד, שלושה מפגשים, עשרה מפגשים, 
תוכנית חצי-שנתית ותוכנית רב-שנתית.

ילדים המגיעים משכונות מצוקה וממשפחות בעלות סטטוס כלכלי וחברתי נמוך
מוצאים את עצמם שוב ושוב ב"צמתים" ותפקיד החברה לעזור להם לבחור את השביל הנכון.

בתכנית קידום נוער בסיכון של מדברים עם כלבים, זוכים הילדים להיכרות בסיסית עם עולם הכלבים ולומדים אילוף כלבים לנוער בסיכון בשיטות חיוביות. גישה זו  מציגה לילד ולנער את היתרונות הגלומים בגידול כלבים, כגון חום, אהבה, נתינה ומשחק ובאמצעות פעילות זו ניתן ליצור כלי תקשורת לבניית מנהיגות חיובית ושליטה בתוקפנות.
במסגרת התכנית, צוות מדברים עם כלבים שם דגש על מטרות חברתיות וערכים של סובלנות, פתיחות, הצבת גבולות, קבלת אחריות, נורמות התנהגות ועוד. ערכים אלו מהווים את עמוד השדרה ב"חוזה" בין מדברים עם כלבים לבין הנערים. נער שאינו עומד בתנאים (כגון אלימות כלפי הכלב), מושעה מיידית מהתכנית.
במסגרת התכנית לקידום נוער בסיכון חובתנו היא לעזור לטפל גם ב"שוליים של השוליים", אולם לעולם לא נעמיד את הכלבים המשתתפים בתכניות בסיטואציות אלימות. הפעילות משלבת בדרך כלל גם התנדבות בכלביות עם כלבים נטושים, כך הילדים לומדים לקבל ולתת מעצמם דרך העבודה עם כלבים. 

סוד ההצלחה בקידום בני נוער בסיכון, טמון בחשיפתם לעולם חדש – עולם אילוף הכלבים,
בו גישה חיובית, אהבה ללא תנאים ונתינה אינסופית הן תכונות השמורות למנהיגים. 

כחלק מתוכנית הלימודים הרגילה, קיימת אפשרות לתלמידי מגמת לימודי כלבנות לגשת למבחן בגרות מעשי ועיוני ברמה של שלוש עד חמש יחידות לימוד.
תוכנית הלימודים לבגרות כוללת לימודים עיוניים ברמה גבוהה, לימודים מעשיים ובחינת בגרות מעשית המוכרת על ידי משרד החינוך.
לימודי כלבנות לבגרות מהווים אפיק לימודים ייחודי, המעודד תלמידים רבים להרחיב את מערכת הלימודים שלהם לתחומי דעת אחרים.
מגמת הכלבנות מעניקה לתלמידים אפשרות לעסוק בתחום ולהתמקצע בקורסי אילוף כלבים מתקדמים, להרחיב את השכלתם במסגרות אוניברסיטאיות ולהוות אזרחים למופת בחברה הבוגרת.

מדברים עם כלבים משמשת כיום כגורם מוביל בפיתוח והטמעת לימודי כלבנות 
ובקידום תוכניות לחינוך בעזרת כלבים במערכת החינוך בישראל. 

חינוך מיוחד הוא חינוך הניתן לתלמידים עם לקויות הפוגעות בתפקודם באופן משמעותי, החינוך נועד לספק מענה לצרכיו הייחודיים של כל תלמיד. תלמיד נזקק לחינוך מיוחד כאשר הוא אינו מסוגל להפיק תועלת מתוכניות החינוך של בתי-הספר והגנים הרגילים, אשר אינם מתאימים לו ואינם עונים על צרכיו.
מסגרות חינוכיות מיוחדות לילדים בעלי צרכים מיוחדים  כוללות תכנית לימודים רחבה, שמטרתה שיפור יכולת ההסתגלות ע"י אימון כישורי חיים ומיומנויות חברתיות, תקשורתיות ומילוליות.

לעומת החברה האנושית, הכלבים פוגשים את ילדי החינוך המיוחד ומקבלים אותם ללא דעה מוקדמת. כל מפגש עם הכלבים מתחיל בכשכושי זנב של התרגשות ומסתיים בכשכושי זנב של ציפייה למפגש הבא.
פעילות חינוך בעזרת כלבים לילדי החינוך המיוחד, מסייעת בשיקום הדימוי העצמי של התלמידים תוך הקנייה של מיומנויות חברתיות והתנהגותיות, המסייעות לתלמידים להשתלב באופן חיובי ומקובל בחברת השווים. 

הצלחתם של ילדי החינוך המיוחד במפגש מול הכלבים מעצימה אותם, מחזקת את ביטחונם ומאפשרת להם להאמין בעצמם וביכולותיהם.